зэсийн уурхайн баяжуулах үйлдвэрээс олдсон машинууд