Орегоны уурхай дахь алтны агууламж бүхий кварцын судлууд