моторт хөдөлгүүртэй бүх нийтийн элсний бат бэхийн машин загвар m