дивалвалийн хүдрийг урьдчилан боловсруулах үйл явц